COMPANY INFO

Opće informacije

Naziv tvrtke Salsa Adria Produkcije d.o.o.
Puni naziv tvrtke Salsa Adria Produkcije društvo s ograničenom odgovornošću promet roba i usluga
Sjedište tvrtke 6. Podbrežje 17, 10 000 Zagreb
Upis u sudski  Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 040081805
Članovi uprave društva Vladimir Semenčić
Temeljni kapital 20,000.00 kuna
OIB 30702738720
Žiro račun 2484008-1104213902
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.
Petrinjska 59 
10000 Zagreb